ABSOLWENCI 1975 ROKU
 Wych. Janina Tronina

Lp.NAZWISKO I IMIĘ
1.  Chrapeć Danuta
2. Czembor Józef
3.  Dulemba Edmund
4.  Ertel Piotr
5.  Fabian Marian
6.  Faruga Czesław
7.  Gałuszka Irena
8.  Kloc Bożena
9.  Kokoszka Teresa
10.  Kołoch Piotr
11.  Mańdok Zygmunt
12.  Moń Marian
13.  Moń Teresa
14.  Paszek Maria
15.  Piech Józef
16.  Ryszka Halina
17.  Skaźnik Barbara
18.  Strzoda Augustyn
19.  Szendzielorz Sylwester
20.  Szczotka Eugenia
21.  Tomaszek Józef
22.  Wróbel Janina
23.  Wyrobek Anna