ABSOLWENCI 1976 ROKU
   Wych. Emanuel Parma

Lp.NAZWISKO I IMIĘ
1.  Cepok Eugeniusz
2.  Chrapeć Urszula
3.  Czembor Roman
4.  Folek Lidia
5.  Furczyk Janusz
6.  Gałuszka Krzysztof
7.  Golec Jan
8.  Gruszka Henryk
9.  Karpierz Elżbieta
10.  Kloc Barbara
11.  Kołoch Gabriela
12.  Piech Bernadeta
13.  Siekierska Jolanta
14.  Skaźnik Urszula
15.  Strzoda Alfred
16..  Tendera Bogusław
17.  Wicherek Jerzy
18.  Żelazo Anna