ABSOLWENCI 1977 ROKU
Wych. Janina Tronina
Chałupka Ewa
Cimała Gabriela
Dulemba Anna
Ertel Ewa
Golec Maria
Janosz Krystyna
Jarczok Leszek
Kania Janina
Kotalczyk Józef
Kozik Maria
Lasek Barbara
Mazur Jolanta
Pająk Józef
Paszek Stefan
Skaźnik Piotr
Skrzypczyk Krystyna
Smyk Ryszard
Tendera Jolanta
Wicherek Urszula
Widłok Ireneusz