ABSOLWENCI 1978 ROKU
Wych. Emanuel Parma
Chrapeć Teresa
Fabian Bogusława
Golec Józef
Klos Janina
Minorczyk Krzysztof
Podbioł Jolanta
Poloczek Ewa
Siekierska Irena
Stencel Piotr
Świerkot Iwona
Tarnowski Zbigniew
Trefon Tadeusz
Walecka Teresa
Wyrobek Zbigniew
Żur Barbara