ABSOLWENCI 1980 ROKU
Wych. Helena Duzy
Białas Janina
Cimała Eugeniusz
Gruszka Urszula
Janosz Stefan
Konieczny Barbara
Łukacz Zbigniew
Matusz Adam
Minorczyk Mirosława
Pitlok Mirosław
Pławecki Krzysztof
Pustelnik Adam
Smyk Alina
Sputek Renata
Spyra Ewa
Strzoda Ryszard
Szczotka Irena
Świątek Andrzej
Świątek Stanisław
Tendera Barbara
Wicherek Czesława
Wróbel Damian
Wróbel Mirosław