ABSOLWENCI 1981 ROKU
Wych. Janina Tronina
Chudek Stanisława
Gołek Danuta
Kloc Aleksander
Łukacz Bernadeta
Moń Gabriela
Paj±k Anna
Paszek Maria
Szatara Elżbieta
Szendzielorz Bernadeta
Szendzielorz Grzegorz
Tendera Grzegorz
Warzecha Anna
Wierzgoń Barbara