ABSOLWENCI 1983 ROKU
Wych. Krystian Szostak
Janosz Tadeusz
Jarczok Alicja
Masny Brunon
Masny Tadeusz
Pająk Bogusław
Pławecki Marian
Pustelnik Piotr
Ryt Alicja
Szczotka Maria
Szombara Bernadeta
Wąchała Renata
Wierzgoń Marek
Wróbel Bernadeta
Żelazo Krzysztof