ABSOLWENCI 1984 ROKU
Wych. Halina Szmukier
Aszenbrenner Hanna
Białas Marian
Godziek Ireneusz
Goraus Bogusława
Joniak Augustyn
Kozik Bernadeta
Masny Maria
Minorczyk Stanisław
Moń Barbara
Ryt Bożena
Szatara Małgorzata
Szczotka Janina
Szendzielorz Bogusław
Warzecha Eugeniusz
Wróbel Krzysztof
Żur Jan