ABSOLWENCI 1989 ROKU
Wych. Marek Spiaczka
Chrapeć Ewa
Drobny Halina
Dziurosz Roman
Gilman Łukasz
Gładki Ewelina
Kołoch Ewa
Otręba Grzegorz
Poręba Cyryl
Poręba Patrycja
Pudełko Dariusz
Szendera Renata