ABSOLWENCI 1996 ROKU
Wych. Halina Szmukier
Furczyk Marek
Kisielowski Adam
Kukla Danuta
Malarek Mateusz
Oszek Klaudia
Ożanna Ewelina
Polok Mateusz
Przygrodzka Sylwia
Pustelnik Dorota
Stachoń Sylwia
Stencel Małgorzata
Stęchły Daria
Szombara Anna