ABSOLWENCI 2007
wych: mgr Joanna Niesyto
Lp.

Nazwisko i imię

1.

Andrzej Białas

2.

Marta Buchcik

3.

Anieszka Hałas

4.

Szymon Bogocz

5.

Małgorzata Janosz

6.

Paweł Kędzior

7.

Marcin Konieczny

8.

Anna Ku¶nierz

9.

Kornelia Łebecka

10.

Dawid Mazur

11.

Mirela Oszek

12.

Marek Paj±k

13.

Mikołaj Przemyk

14.

Sylwia Spyra

15.

Dorota Wyrobek