DYREKTOR SZKOŁY   1999 - 2007
mgr Grażyna Łebecka - dyrektor szkoły od 1999 roku.
Ukończyła pedagogikę specjaną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Studium Nauczania Początkowego w Bielsku - Białej, podyplomowe studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie szkołą i placówką oświatową" w Bielsku - Białej, studia podyplomowe "Zarządzanie jakością szkół i placówek oświatowych" w Bielsku-Białej. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej oraz certyfikat I stopnia z "EEG biofeedback". Jest edukatorem Nowej Szkoły, autorką wielu publikacji m.in. w "Dyrektorze Szkoły", "Życiu Szkoły", "Nauczaniu Początkowym".