Informator CKE > https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Informator z języka polskiego > https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polski.pdf

Informator z matematyki > https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf

Informator z języka angielskiego > https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf

Prezentacja multimedialna nt. rekrutacji > klik

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych > https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020