DYREKTOR SZKOŁY

dyrektor_lilianna.jpg
            mgr Lilianna Mańka mieszka w Wiśle Wielkiej, jest nauczycielem dyplomowanym edukacji wczesnoszkolnej,  edukatorem Nowej Szkoły. Posiada kwalifikacje do pedagogiki  specjalnej - oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, bloku  humanistycznego oraz gimnastyki korekcyjnej. Na swoim koncie  ma wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Projekt Edukacyjny  "Carpe Diem", publikacje w "Życiu Szkoły", dwie innowacje  pedagogiczne zatwierdzone w Kuratorium Oświaty, nagrody  dyrektorów, nagrodę burmistrza.
Kadencję rozpoczęła 1 marca 2007 r.

pani_dyrektor_2009.jpg