NAUCZYCIELE 2019/2020
LP. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO / KWALIFIKACJE

1.

     Lilianna Mańka
dyrektor szkoły, nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna
2.      Bernadeta Neter
matematyka, informatyka
3.  Joanna Zawadzka - Olszynka     nauczanie początkowe, technika
4.       Aleksandra Gaża
    nauczanie początkowe
5.      Joanna Piórko -Trefon     pedagog szkolny, język polski
6.       Marta Ryguła     język polski
7.      Teresa Krawieczek
    biologia
8.      Lucyna Goraus
    wychowanie fizyczne
9.      Sylwia Wituła
    muzyka, plastyka, etyka
10.       Danuta Żelazo
    religia, bibliotekarz

11.

      Ewa Tylec

    wychowanie przedszkolne

12.Edyta Strączek    wychowanie przedszkolne
13.Klaudia Pudełko    wychowanie przedszkolne

14.

      Aleksandra Schymura

    nauczanie początkowe

15.

     Beata Żelazo

   język angielski
16.    Beata Orlik   informatyka, fizyka, chemia
17.Anna Wojtanowicz    historia
18. Magdalena Solik
   język niemiecki
19.Anna Moric   doradztwo zawodowe
20.Sylwia Żołneczko   edukacja dla bezpieczeństwa
21.Barbara Moroń   geografia, przyroda
22.Barbara Borgieł   świetlica
23. Edyta Walecka   logopeda