NAUCZYCIELE 2017/2018
LP. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO / KWALIFIKACJE

1.

     Lilianna Mańka
dyrektor szkoły, nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna
2.      Renata Rokita
matematyka
3.  Joanna Zawadzka - Olszynka     edukacja wczesnoszkolna, technika
4.       Katarzyna Idus
    edukacja wczesnoszkolna
5.      Joanna Piórko -Trefon     pedagog szkolny, język polski, świetlica, terapia pedagogiczna,  
    oligofrenopedagogika
6.       Marta Ryguła     język polski, historia
7.      Anna Dąbkowska
    przyroda,biologia, geografia, świetlica
8.      Lucyna Goraus
    wychowanie fizyczne
9.      Sylwia Wituła
    muzyka, plastyka, etyka
10.       Danuta Żelazo
    religia, bibliotekarz

11.

      Ewa Tylec

    wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe

12.

      Aleksandra Schymura

    edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika

13.

     Magdalena Szkoda

   język angielski
14.    Beata Orlik   informatyka, fizyka, chemia
15.    Grażyna Noga-Luboń    język niemiecki
16.    Katarzyna Basta    wychowanie do życia w rodzinie
17.    Barbara Borgieł    świetlica
18.    Edyta Strączek    wychowanie przedszkolne
19.    Klaudia Kotas    wychowanie przedszkolne
20.    Anna Moric    doradztwo zawodowe